За нас

ЗАЩО да изберете нас?

 • работно време от 6.30 до 18.00 ч. през цялата година (без официални  и почивни дни);
 • допълнителни опции в работно време- възможност за плаващо работно време сьобразено с вашите трудови ангажименти
 • предлагане на допълнителни педагогически услуги според интересите и желанията на деца и родители
 • пълноценна и разнообразна храна – всеки ден пресни плодове и зеленчуци. Всеки петък родителите получават менюто за следващата седмица на сайта на детското заведение и на хартиен носител.
 • система за възпитание и етикеция при храненето (рационално и разделно хранене, хранене при алергични деца, хранене на деца с хронични заболявания);
 • система за учебно -възпитателна и интеграционна работа с деца, имащи различни физически и психически потребности;
 • специализирана подготовка за училище на пет и шестгодишните деца;
 • "Промоция на здравето" - програма за профилактика на здравето през цялата календарна година. Система за зимно -есенна профилактика; зимно закаляване; пролетна профилактика; мероприятия за алергични деца; лятно закаляване - слънце, въздух и вода
 • ДГ „Калина” работи с деца със Специални образователни потребности!!!!
 • В групите се работи успешно за приобщаване на с деца с езиково-говорни проблеми, с дефицит на вниманието, със затруднения в обучението, с емоционални проблеми, слаб самоконтрол на обществени места или в семейната среда,  аутизъм, хипеарктивност, дислексия, ДЦП, синдром на Даун.
 • Изготвя се индивидуална програма за работа с всяко конкретно дете със СОП.

          Ние всеки ден мислим и се грижим за това Вашите деца да се чувстват добре при нас.

Заповядайте в ДГ „Калина”

                                                 тук децата Ви винаги ще бъдат усмихнати!

На 16.11.2016 г бе създаден обществен съвет към детска градина "Калина"