Материална база

 

Важни неща за мама и татко 

Какво ще намери детето в Детска градина “Калина” гр.Трявна:

  • Своят неповторим ден.
  • Уникалност и съхранение на тревненския дух, които дават резбования таван и дървените пана, резбованите дървени шкафове и преградни стени във всяка група.
  • Уютна, детска вълшебна среда - наситена с емоции, в която децата играят, строят, пеят, рисуват, променят и подреждат “своята стая”
  • Място за срещи и празници.
  • Ученето е забавление!
  • Учителка – предпочитан приятел, съветник, помощник
  • Приятели, познати

Нашият приоритет - Да съхраним уникалността на детството

Нашето предизвикателство – Да сътворим среда и взаимоотношения, в които: ”нашите деца да могат да учат, да знаят, да правят, да живеят с другите и да бъдат!”

 Детска градина “Калина” гр.Трявна е общинска детска градина с яслена група за възпитание и обучение на деца от 10 месеца до 7 години. Разполага с две сгради намиращи се една срещу друга на  ул. "Вьзрожденска".

 

Децата са разпределени в пет групи по възрастов принцип . Педагогическият екип на ДГ “Калина” е с висока квалификация и се стреми към преквалификация, съобразена с европейската стратегия за "Учене през целия живот" . Учителите имат своите професионални постижения и активно участват в национални конференции. Автори са на теоретико-практически разработки на актуални теми от предучилищното възпитание. Учителите се стремят да осъществят приемственост и перспектива в детското развитие, което да характеризира ДГ “Калина” като среда за творчество, среда за културно-възпитателна и образователна работа и център за сътрудничество между деца, учители, родители.

Нашето желание е светът на децата да бъде уютен, интересен и полезен.

 

 

 

Материална База

    Колективът на ДГ “Калина” гр.Трявна вече 56 години дарява децата с много знания, забавления и обич. Тук заедно с Вашите деца ще творим сред неповторима атмосфера.

   Сградите са съобразени с нормативните изисквания за организиране и провеждане на възпитателно образователен процес. Функционални занимални, спални, сервизни помещения, локално парно. Дворовете са добре озеленени за занимания и игри на открито. Осигурени са съвременни технически средства, разнообразни играчки, спортни пособия , образователно-игрови материали, забавни костюми.

     Детската градина разполага с  материално-техническа база и учебни пособия, с висока степен на индивидуализация на възпитателно образователният процес и цялостно изграждане на детската личност.

    В сграда "Детски ясли" е изграден кухненски блок осигураващ пълноценното и разнообразно хранене за двете възрастови групи на нашите възпитаници  от 10 м до 3 години и за деца от 3 до 7 годишна възраст. Детската кухня функционира с всички необходими разрешителни за целта и под непрекъснатия контрол на Агенция по храните и РИОКОЗ- гр.Габрово. Изпирането на спалното бельо се извършва в лицензирана обществена пералня .Вътрешните помещения са ремонтирани и премебелирани. Разполагаме със салон за допълнителни дейности на децата, салон за срещи и спортни занимания, медицински кабинет, логопедичен кабинет. Медицинският кабинет на детската градина също работи с всички необходими разрешителни за своята дейност.

  В ДГ „Калина” са създадени всички условия за изпълнение на основната социална функция на детското заведение, именно: отглеждане, възпитание и обучение на децата

 

 

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ


        В ДГ „Калина” е осигурен  медицински персонал, а учителите са преминали курс за първа  и долекарска помощ.
        Медицинският специалист провежда сутрешен здравен филтър. При констатирано неразположение детето се връща за домашно лечение.


Медицинският специалист  следи за:
•    Контрол на хигиената в детската градина
•    Изготвяне на менюто
•    Контрол на хранителните продукти и ястия
•    Измервания и медицински документи на всяко дете
Тя дава указания на преподавателите ежедневно за часа и продължителността на игрите на открито според атмосферните и температурните особености на деня и оказва първа медицинска помощ при инциденти.