Настоятелство

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Дата на регистрация в съда
14  юни 2006 г

Тип
Училищно настоятелство

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Габрово

Град/Село
Трявна

Пощенски код
5350

Адрес
"Възрожденска” № 14

Ел. поща
odz_kalina@mail.bg

Интернет страница
http://odz-kalina.tryavna.biz