Профил на купувача

2014-12-08 г.

Публична покана “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ОДЗ „Калина” град Трявна за периода от 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.”

Документация

Публична покана АОП

Обратно към Профил на купувача